Slovníček základních PPC pojmů 2. část

V první části jsme se bavili o některých nejzákladnějších termínech, které pro navigaci v PPC systémech určitě budete potřebovat. Jejich seznam však bohužel ještě nekončí a my se dnes vrhneme na jeho pokračování – SLovníček základních PPC pojmů 2.

Klíčové slovo

Klíčové slovo je slovo nebo několik slov, na které chcete, aby se vaše reklama zobrazovala. Pokud tedy například cílíte na klíčové slovo “boty”, chcete, aby se vaše reklama zobrazila, pokud někdo do vyhledávače napíše slovo “boty”. Klíčových slov můžete přidat libovolné množství ve všech možných tvarech a kombinacích a tzv. shodách.

Vylučující klíčové slovo

Vylučující klíčová slova použijete naopak pokud chcete, aby se na některá slova Vaše reklama automaticky nespustila. Řekněme, že chcete prodávat myčky na nádobí. Mezi vylučující klíčová slova tedy dáte slova jako “myčka pro auta” či “automyčka”, aby jste svou reklamu nezobrazoval/a někomu, kdo vyhledává myčku pro auta. Nakonec takový člověk by si jen s velmi nízkou pravděpodobností koupil Váš produkt.

Shody

Shody jsou pravidla, která určíte systému Googlu, a říkáte mu tím, jak podobný musí být vyhledávací dotaz vašemu klíčovému slovu, aby Vaši reklamu zobrazoval. Existují čtyři druhy shod:

  1. Volná shoda – Na tuto shodu Google vyhodnotí jako relevantní každý dotaz, který v sobě obsahuje vaše klíčové slovo. Volná shoda dokonce zobrazí vaše reklamy na překlady, synonyma, související vyhledávací dotazy a další relevantní varianty. Pokud tedy cílíte třeba na slovo “myčka”, Vaše reklama vstoupí do aukce jak na vyhledávací dotazy “auto myčka” tak např, “myčka pro vozidla” či “myčka nádobí”. Pokud neurčíte jinak, veškerá klíčová slova jsou nastavená do volné shody. Právě proto je důležité dávat na volno shodu pozor, neboť může během velmi krátkého časového intervalu spotřebovat velkou část rozpočtu na irelevantních dotazech.
  2. +Modifikovaná +volná +shoda – Modifikátory volné shody zajistí, že se vaše reklamy budou zobrazovat pouze v případě, kdy něčí vyhledávání přesně odpovídá nebo je blízkou variantou (chybný pravopis, synonymum, jiné číslo, související výraz či zkratka) vašeho klíčového slova. V AdWords se značí přidáním znaménka + před každé slovo. například klíčové slovo “Myčka pro auta” by byla zapsána jako +myčka+pro+auta.
  3. “Frázová shoda” – Pokud použijete frázovou shodu, říkáte tím, že trváte na konkrétní frázi (sousloví), ale před ní a za ní můžou být další slova. Při cílení na “myčka na nádobí” tedy frázová shoda odchytne i vyhledávací dotazy jako je “myčka na nádobí recenze” nebo “použitá myčka na nádobí na prodej” atd. Frázová shoda rovněž rozpozná blízké varianty. Mezi ty patří překlepy, formy jednotného a množného čísla, zkratky a zkratková slova, příbuzná slova (např. podlaha a podlahář) a slova s rozdílnou diakritikou. V systému AdWords se značí uvozovkami před a za klíčovým slovem – například “Myčka na nádobí”.
  4. [Přesná shoda] – Tato shoda je nejpřesnější ze všech. Použitím přesné shody říkáte systému AdWords, aby Vaše reklamy zobrazil POUZE, pokud vyhledávací dotaz přesně odpovídá Vašemu klíčovému slovu (nebo, stejně jako u frázové shody, je jeho blízkou variantou). Na klíčové slovo “myčka pro auta” se tedy zobrazí pro vyhledávací dotazy jako “myčka pro auta” či “myčka pro auto”, nikoli však pro např. “auto myčka” nebo “myčka pro auta Praha”. Přesná shoda se označuje hranatými závorkami – [myčka pro auto].

Pomocí správného používání shod tedy můžete sledovat rozdílné marketingové cíle. Pro představu při používání volné shody oslovíte mnohem širší publikum,slovníček základních ppc pojmů naproti tomu při použití shod přesné pravděpodobně oslovíte mnohem větší procento těch, kteří váš produkt či službu doopravdy vyhledávali.

Rozšíření reklam

Rozšíření reklam přidávají k vaší reklamě další funkce, rozšiřují ji. Existuje více druhů rozšíření a každé se hodí pro něco jiného. Vlastníte-li třeba firmu s taxi službou, určitě se pro vás bude hodit rozšíření o volání, díky kterému vám může zákazník zavolat jediným kliknutím. C:\Users\Fanda\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\adextensions.png Mezi další nejpoužívanější rozšíření patří například rozšíření o podstránky, díky kterým můžete zanést uživatele na jednotlivé podstránky Vašich webových stránek, rozšíření o lokalitu či rozšíření o popisky. Díky používání rozšíření můžete sdělit více o svém produktu, čímž ho můžete lépe přesvědčit, aby si vybral právě Vás a zároveň Vám to umožňuje zabrat větší plochu na straně výsledků vyhledávání. Pro zákazníka je tak náročnější váš inzerát přehlédnout nebo se nechat zaujmout reklamou konkurence.

 

Komentáře

Leave a Reply